ទំព័រ​ដើម​ / សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​ទាំងអស់ / THEMES / Reflections [14]

Some experiments with reflecting light.